ĐẠO CAO ĐÀI – Ý NGHĨA CÁC NGHI THỜ TẠI TÒA THÁNH VÀ THÁNH TỊNHTIÊN THIÊN ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ- CAO ĐÀI TIÊN THIÊN
THÁNH TỊNH THANH LIÊN ĐÀN
ĐỀ TÀI : Ý NGHĨA CÁC NGHI THỜ TẠI HỘI THÁNH VÀ THÁNH TỊNH
TRÌNH BÀY : GIÁO SƯ CHƠN TÁNH
ĐỊA ĐIỂM : THÁNH TỊNH PHƯƠNG QUẾ NGỌC ĐÀI
NỘI DUNG : Trình bày ý nghĩa của các nghi thờ :
– Ý nghĩa tam đài : Bát Quái Đài, Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài
– Ý nghĩa Thiên Bàn : Thiên Nhãn, Đèn Thái Cực, Hoa, Rượu, Trà, Đèn Lưỡng Nghi, Năm Cây Hương, Quả Càn Khôn, Trái Cây, Bình Hoa
– Ý nghĩa bàn thờ Hộ Pháp, Thượng Sanh, Thượng Phẩm, Chữ Khí
– Ý nghĩa bàn thờ Đức Đông Phương Chưởng Quản.
– Ý nghĩa Tam Pháp Bảo : Bình Bát Du, Chổi Phất Trần, Sách Xuân Thu
– Ý nghĩa chữ Nhựt Nguyệt
– Ý nghĩa Lôi Âm Cổ – Bạch Ngọc Chung
– Các bài vị trên Thiên Bàn :
.Tam Vị Đạo Tổ : Đức Thái Thượng Đạo Tổ, Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Khổng Thánh Tiên Sư
.Tam Trấn Oai Nghiêm : Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Thái Bạch Kim Tinh, Đức Quan Thánh Đế Quân.
. Đức Gia Tô Giáo Chủ
. Đức Khương Thái Công
. Đức Giáo Tông Pháp Lực Kim Tiên (Thiện Pháp – Nguyễn Bửu Tài)

Nguồn: https://chothuevanphongsaigon.com/

Xem thêm bài viết khác: https://chothuevanphongsaigon.com/noi-that/

9 thoughts on “ĐẠO CAO ĐÀI – Ý NGHĨA CÁC NGHI THỜ TẠI TÒA THÁNH VÀ THÁNH TỊNH

  1. Theo lịch sử trước 1975 đạo cao đài phổ biến cả miền nam trong khi toàn miền nam chỉ có 3 triệu người cao đại chiếm hết 2 triệu rưởi người.Bây giờ thì sao miền nam 50 triệu người cao đại chiếm khoảng 3 triệu .Vậy cho thấy cao đài ngày càng kém phát triển hơn xưa rất nhiều.Trong khi các tôn giáo cùng thời với cao đài lúc trước 1975 có vài chục ngàn tín đồ mà bây giờ họ hàng chục triệu có hơn.còn cao đài vẫn giữ mức 3 triệu kg thay đổi ,cho thấy cao đài chĩ cha truyền con nối giữ đạo chứ kg thu nạp được những người chưa bít đạo gia nhập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *