CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ | WIN TWO WINCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ | WIN TWO WIN

CÔNG TY CP TM DV WIN TWO WIN
Kính chào tất cả Quý vị!
Công Ty Cổ Phần TM & DV Win Two Win là kênh chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, chuyên môn về các lĩnh vực:
1. Đào Tạo Tư vấn quản lý
• Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
• Đánh giá và tái cấu trúc hệ thống quản lý Doanh nghiệp
• Đánh giá, chuẩn hóa quy trình hoạt động doanh nghiệp:
• Đánh giá, rà soát chuyển đổi quy trình hoạt động theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế:
• Hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp ISO 31000:
• Hệ thống kiểm soát nội bộ Doanh Nghiệp (Internal control-KSNB COSO)
• Kiểm toán nội bộ (Internal Audit)
• 5S-Quản lý trực quan
• Lean (Lean Enterprise, Lean Startup, Lean Manufacturing)
• TQM, QM, QA, QS, QC
• BSC/KPI:
Tổng hợp các chương trình đào tạo tư vấn quản lý:
2. Cung cấp Nguyên vật liệu ngành Ceramic, Plastic
• Frit
• Men, màu
• Cao lanh, Tràng Thạch
• Mực Phản Quang
• Hạt nhựa các loại
3. Fit-Out
• Hoàn thiện công trình xây dựng
• Furnituer
Hashtag:
#wintwowin #wintwowingroup #daotaotuvanquanlywintwowin #hoachatwintwowin #xaydungwintwowin #quantriruiro #kiemsoatnoibo #riskmanagement #internalcontrol #coso #cosoerm
Đăng Ký Kênh để ủng hộ và theo dõi video mới nhất tại đây:

Công Ty Cổ Phần TM & DV Win Two Win
Website:
Email: info@wintwowin.com
Facebook:
Twitter:
Cảm ơn tất cả Quý vị đã xem và ủng hộ kênh.
Chúc tất cả Quý vị thành công trong công việc và cuộc sống./

Nguồn: https://chothuevanphongsaigon.com/

Xem thêm bài viết khác: https://chothuevanphongsaigon.com/ngan-hang/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *